Further Contact Details


Government of Nepal
Ministry Of Foreign Affairs
Department of Consular Services
Narayanhiti,Kathmandu,Nepal

Contact Details
Phone.: 014260108, 4260121
Fax: +9771 4260114
E-mail : consularlegal2@gmail.com

Extention Numbers:


सि. नं सेवा इकाईहरु एक्सटेन्सन नं
कन्सुलर तथा कानूनी परामर्श 105/109
कागजात प्रमाणीकरण 103/101
कूटनैतिक उन्मूक्ति तथा सुविधा 104
भिसा सिफारिस 108
आर्थिक प्रशासन 111
प्रशासन 114

प्रमाणिकरणको लागि कार्यालय खुल्ने समय


महिना आइतबार देखि विहीबार शुक्रबार
माघ १६ गते देखि कार्तिक १५ गते सम्म १०:०० बजे देखि ४:०० बजे सम्म १०:०० बजे देखि ३:०० बजे सम्म
कार्तिक १६ गते देखि माघ १५ गते सम्म १०:०० बजे देखि ३:०० बजे सम्म १०:०० बजे देखि २:०० बजे सम्म


Send Us Feedback