सम्पर्क ठेगाना


नेपाल सरकार
परराष्ट्र मन्त्रालय
कन्सुलर सेवा विभाग
नारायणहिटी, काठमाडौं, नेपाल

सम्पर्क
फोन नम्बर : +977-1-4260108, 4260121
फ्याक्स नम्बर : +977-1-4260114
इमेल : nepalconsular@gmail.com,
          consularlegal2@gmail.com

एक्सटेन्सन नम्बर :


सि. नं सेवा इकाईहरु एक्सटेन्सन नं
कन्सुलर तथा कानूनी परामर्श 105/109
कागजात प्रमाणीकरण 107/101
कूटनैतिक उन्मूक्ति तथा सुविधा 104
भिसा सिफारिस 108
आर्थिक प्रशासन 111
प्रशासन 114

 

         हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउनुहोस्