विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुको अनुरोधमा अध्यागमन विभागबाट प्राप्त भिसा स्टिकरहरु तथा नेपाली नियोगहरुवाट फिर्ता भएका भिसा स्टिकरहरुको विवरण