सम्पर्क ठेगाना


नेपाल सरकार
परराष्ट्र मन्त्रालय
कन्सुलर सेवा विभाग
नारायणहिटी, काठमाडौं, नेपाल

सम्पर्क  नम्बर :


फोन नम्बर : +977-1-4260121, 4249521, 4249636, 4260108
(लेखा शाखा: +977-1-4249336)
फ्याक्स नम्बर : +977-1-4260114

इमेल तथा एक्सटेन्सन नं

सि. नं सेवा इकाईहरु एक्सटेन्सन नं इमेल
कन्सुलर तथा कानूनी परामर्श 109/105 legal@mofa.gov.np
कागजात प्रमाणीकरण 107/101 attestation@mofa.gov.np
कूटनैतिक उन्मूक्ति तथा सुविधा 104 exemption@mofa.gov.np
भिसा सिफारिस 108 visarecommendation@mofa.gov.np
प्रशासन 114 consularadmin@mofa.gov.np
लेखा शाखा 111 account@nepalconsular.gov.np

प्रमाणिकरणको लागि कार्यालय खुल्ने समय

महिना आइतबार देखि विहीबार शुक्रबार
माघ १६ गते देखि कार्तिक १५ गते सम्म १०:०० बजे देखि ४:०० बजे सम्म १०:०० बजे देखि ३:०० बजे सम्म
कार्तिक १६ गते देखि माघ १५ गते सम्म १०:०० बजे देखि ३:०० बजे सम्म १०:०० बजे देखि २:०० बजे सम्म