सम्पर्क ठेगाना


नेपाल सरकार
परराष्ट्र मन्त्रालय
कन्सुलर सेवा विभाग
त्रिपुरेश्‍वर,काठमाडौं, नेपाल

सम्पर्क  नम्बर :


फोन नम्बर : +977-1-5360121, 5349521, 5349636, 5360108, 5360391
(लेखा शाखा: +977-1-5360114)

इमेल तथा एक्सटेन्सन नं

सि. नं सेवा इकाईहरु एक्सटेन्सन नं इमेल
कन्सुलर तथा कानूनी परामर्श 109/107 legal@mofa.gov.np
कागजात प्रमाणीकरण 102/107 attestation@mofa.gov.np
कूटनैतिक उन्मूक्ति तथा सुविधा 118/117 exemption@mofa.gov.np
भिसा सिफारिस 118 visarecommendation@mofa.gov.np
प्रशासन 204 consularadmin@mofa.gov.np
लेखा शाखा 309 account@nepalconsular.gov.np

प्रमाणिकरणको लागि कार्यालय खुल्ने समय

महिना सोमवार देखि शुक्रबार
माघ १६ गते देखि कार्तिक १५ गते सम्म १०:०० बजे देखि २:०० बजे सम्म
कार्तिक १६ गते देखि माघ १५ गते सम्म १०:०० बजे देखि ३:०० बजे सम्म